oprichting Balinese gamelangroepen
 Op een concert tijdens het congres van ethnomusicologen in augustus 1995, speelde Sinta Wullur voor het laatst mee met de Balinese gamelangroep. Bovendien kreeg tijdens dit concert de door haar ontwikkelde chromatische gamelan, de vuurdoop!

Na de reis in 1983 waar Sinta Wullur begon met het spelen van de gendèr wayang muziek, volgde een tweede reis in 1984 die geheel gewijd was aan het vergaren van een basisrepertoire. Ze schafte een instrumentarium aan voor Nederland dat bestond uit vier gendèrs en twee gongs.

Samen met Jeffry van der Elst en Henrice Vonck werd in 1985 de Balinese gamelangroep 'Tirta' opgericht. Op elke van de vier gendèrs konden twee personen twee verschillende partijen spelen. Samen met de gong- en kendangspelers kon de groep zo uit een elftal spelers bestaan.

Succes en enthousiasme van de groep leidde ertoe dat in 1986 een compleet Balinese kebyar instrumentarium kon worden aangeschaft met subsidie van de gemeente Amsterdam. In Bali regelde Wullur de aankoop en het vervoer van het gong kebyar instrumentarium naar Nederland. Tijdens deze studiereis volgde ze vooral gongkebyarlessen op reyong en kendang.

Vanaf augustus 1986 speelde ‘Tirta’ op het kebyarinstrumentarium en gaf concerten i.s.m. danser Walther Tjon en gaf concerten op diverse theaterpodia als musea en de Pasar Malam.

Uit de samenwerking met Henrice Vonck vanaf 1984, ontstond in 1987 het duo 'Irama', genoemd naar de ook door hen opgerichte stichting 'Irama'. In dat jaar hadden ze zich afgesplitst van de gamelangroep / stichting 'Tirta'. Dankzij studiereizen naar Bali en lessen bij Nyoman Sudarna werd het gendèrrepertoire steeds verdiept en aangevuld. 'Duo Irama' gaf concerten op twee gendèrs afgewisseld met twee piano's. Tot het repertoire behoorden transcripties van Balinese gamelan voor twee piano's gemaakt door Colin McPhee, Walter Spies en Wayne Vitale.

In 1990 zette het duo een project op waarin ze met hun leraar Nyoman Sudarna en zijn vader Wayan Konolan, Balinese wayang kulit begeleidden met als dhalang (poppenspeler) pak Sayang.

In 1988 tijdens de vierde studiereis werd het repertoire voor de 'gender wayang batèl' ingestudeerd voor een nieuwe groep gamelanspelers in Amsterdam. Deze muziek is bestemd voor vier gendèrs, gongs en trommels. Dit in tegenstelling tot het repertoire dat 'Irama' tot nog toe op twee gendèrs speelden.

'Irama' organiseerde in 1994 een grootschalig project voor de gendèr wayang batèlgroep. Onder leiding van Nyoman Sudarna en dhalang Wayan Wija begeleidde de groep de wayang kulit van Wija. Het gaat om de door Wija zelf ontwikkelde genre 'Wayang Tantri' met dierenverhalen.

Behalve gendèr wayang batèl werd een adhoc gamelangroep samengesteld die op de gongkebyarinstrumenten repertoire instudeerde waarmee een concert werd gegeven i.s.m. danser Arnaud Kokosky Defarchaux. Deze groep ging over in 'Sandi Sari' o.l.v. Henry Nagelberg en Henrice Vonck.


 

 
Audio sample
<BGSOUND SRC="/uploads/audio/gam_petegak.mp3" />